Pers Pers Pers

Pers

Persbericht Computer Grrrls
Photosheet Computer Grrrls

Persbericht Absorb - Li Binyuan

Persbericht Design Nonfiction, Tellart

Persbericht ReShape

Persbericht The New Newsroom

Persbericht Dries Depoorter - Back End
Photosheet Dries Depoorter Back End

Persbericht Zach Blas & Heather Dewey-Hagborg
Photosheet Zach Blas & Heather Dewey-Hagborg 

Persbericht Reverse Culture Shock
Photosheet Reverse Culture 


Noot voor de redactie
Alle afbeeldingen zijn rechtenvrij beschikbaar in het kader van de tentoonstelling of het evenement, mits voorzien van volledige credits (vermeld naam kunstenaar, fotograaf, titel van de tentoonstelling/evenement, en MU). 
High-res beelden kun je hier downloaden.

Voor meer informatie, eerdere persberichten, digitaal beeldmateriaal en interview verzoeken, neemt u contact op met Nadine Roestenburg: nadine@mu.nl +31 (0) 40 296 1663.