Life Time

Life Time

Deze tentoonstelling verkent de tijd in zijn verschillende indelingen en dimensies,van universeel tot persoonlijk, van cellulair tot geologisch – en zelfs astronomisch. Door overerving vormt de tijd een verbinding tussen generaties entegelijkertijd scheidt hij ons, door de dood. Op de kleinste schaal,...

Lees verder