Moda

Moda

Museum of Digital Art

Moda is een lesprogramma dat jongeren vanuit digitale kunst laat denken over de (digitale) wereld om hen heen. Moda staat voor Museum Of Digital Art, de basis van het lesprogramma is een tentoonstelling voor digitale kunst die binnenschools wordt opgebouwd en tentoongesteld en zo dus ook de toegankelijkheid tot kunst vergroot! Dit kan in de mediatheek of een andere ruimte binnen de school met schermen. Op elk van de computerschermen zal een ander kunstwerk te zien zijn; de tentoonstellingsgenerator maakt het installeren hiervan eenvoudig. Je doet de gordijnen dicht, het licht uit, en creëert zo een impactvolle presentatieruimte voor digitale kunst, zonder dat je de school hoeft te verlaten. Elk van de kunstwerken uit de collectie reflecteert op haar eigen manier op de rol van technologie in de samenleving. Hiermee bestaat de collectie van Moda uit een hoogwaardige verzameling van online net.art, game art, digitale poëzie, animatie en video.
Het begeleidende lespakket heeft als doel om een brug te slaan tussen de digitale kunst, de belevingswereld van kinderen en het thema van de tentoonstelling. Of dit thema nu privacy, natuur, pesten, wiskunst, het lichaam, kunstenaarschap of identiteit is; cyberspace biedt een frisse gepixelde kijk op de ‘echte’ wereld.

Doel:
- Vanuit digitale kunst reflecteren op relevante thema’s
- Leerlingen kritisch laten nadenken over de rol van technologie
- Leerlingen laten zoeken naar persoonlijke relevantie binnen deze kunst
- Leerlingen inspireren om zelf te gaan programmeren

Praktisch:
- In 2017 wordt Moda samen met drie DCL (De Cultuur Loper) partnerscholen uitgewerkt en getest en vanaf eind 2017 is Moda ook beschikbaar voor andere scholen!
- Het Moda lespakket bestaat uit: een unieke website link met daarop de tentoonstelling inclusief handleiding hoe deze is te installeren & het lesmateriaal zelf om met de klas de tentoonstelling te bezoeken, behandelen en mogelijke opdrachten om het programma mee af te sluiten. Daarnaast ontvang je een aantal handige middelen om de tentoonstelling aan te kleden, zoals bijvoorbeeld een poster.
- Naast het basispakket bestaat er de mogelijkheid om uit te breiden met een workshop (één dagdeel), waarin de klas zal worden begeleid door iemand vanuit MU.

In 2017 wordt Moda samen met drie DCL (De Cultuur Loper) partnerscholen uitgewerkt en getest en vanaf eind 2017 is Moda ook beschikbaar voor andere scholen!


Moda is een project van kunstenaar Jurian Strik. Het Moda lesprogramma wordt ontwikkeld m.b.v. Veerle Pennings (stagiair) en is een samenwerking tussen: