Incendiary, a Solo by Cassils

Incendiary, a Solo by Cassils

Incendiary, een solo door Cassils onderzoekt de multidisciplinaire praktijk van de kunstenaar dat een spectrum bestrijkt van performance, geluid, sculptuur, fotografie en video. De tentoonstelling is gebaseerd op Cassils’ live uitgevoerde werken en de daaruit voortkomende performatieve voorwerpen, die smelten, trillen, flitsen en branden met een instinctieve intensiteit.

Tijdens de opening is er een live uitvoering van Becoming An Image. Hierbij worden de kunstenaar en een fotograaf in duisternis gehuld. Als de fotograaf zijn flitser gebruikt, toont de korte uitbarsting van licht het publiek alleen bevroren momenten van de performance, eigenlijk als een ‘live’ foto die het beeld op het netvlies brandt. Het beeld van klei dat de sporen draagt van deze brute aanval wordt getoond gedurende de tentoonstelling. 

Wanneer 22 mei, om 20.00 uur

Waar MU

Credits ‘Inextinguishable Fire’
Photo: Cassils and Robin Black.
Image courtesy of Ronald Feldman Fine Arts