Opening Life Time

Opening Life Time

Biological Clocks of the Universe

Deze tentoonstelling verkent de tijd in zijn verschillende indelingen en dimensies, van universeel tot persoonlijk, van cellulair tot geologisch – en zelfs astronomisch. Door overerving vormt de tijd een verbinding tussen generaties en tegelijkertijd scheidt hij ons, door de dood. Op de kleinste schaal, van het kwantum, neemt de tijd dan weer een loopje met ons met zijn onlogische gedrag en zijn vermogen om materie over immense afstanden te verstrengelen.

De kunst heeft de tijd allang omarmd in vormen als video of performance, of ze bevraagt de tijd, zoals veel bio-kunst en bio-design, via geboorte, groei, rot en verval, en cycli van hele ecosystemen. Veel werken in de tentoonstelling onderzoeken de tijd in samenhang met het leven, als erkenning van de beperkte tijd die ons mensen gegeven is, als inventarisatie van onze collectieve impact, en ook als blijk van ontzag voor de immensiteit van wat ons voorging en wat ons allemaal, onverbiddelijk volgt. 

Life Time presenteert de winnende projecten van de Bio Art and Design Award 2017, ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande Nederlandse onderzoekers in de biowetenschappen, naast recente werken die eveneens betrekking hebben op het thema tijd. De werken demonstreren of becommentariëren ontwikkelingen in biowetenschappelijk onderzoek en vechten ze soms zelfs aan. Ze onderzoeken tijd en leven op gebieden als de oceanen, onder het aardoppervlakte, in onze gedachten en onze cellen.

Curator: Angelique Spaninks.

Voorzitter van de BAD Award en schrijver van het Life Time essay is William Myers.

Waar: MU

Wanneer: vrijdag 1 december, vanaf 20:00u

Toegang: €5,- inclusief 1 drankje.

IMAGE: Nick Liefhebber