Re-Create Out Loud 2: Arvid & Marie

Re-Create Out Loud 2: Arvid & Marie

What if we could think like a non-human system?

In deze talkshow ontwerpen Arvid & Marie in samenwerking; met rivieren, de bodem, het weer – en niet ertegen. Ze zoeken naar vereende kracht, om niet alleen voor mensen een win-win te maken.

Naar hoe voel je mee met een storm? Hoe kan je het wereldbeeld van een handelsalgoritme begrijpen? De menselijke geest is verbazingwekkend flexibel. We vereenzelvigen ons met de auto die we besturen, met de personages in ons boek. Met genoeg oefening kunnen we overal empathisch begrip voor ontwikkelen. Dam moeten we onszelf er wel van weerhouden om domweg onze eigen ervaring te projecteren op een ander lichaam. We moeten proberen om te denken als een systeem. 

Arvid & Marie leren vanuit niet-menselijke perspectieven te kijken. Ze nodigen een wetenschapper uit die een natuurlijk systeem verklaart, een filosoof die het geheel van alle machines schetst als een systeem op zichzelf en een ontwerper die pleit voor een levende infrastructuur, en ons aanspoort te denken in een groter systeem dat zowel machines, ecologie als mensen voordelen biedt. Aan het eind van de rit zetten ze ons op een koers weg van ons individuele zelf, weg van onze soort, richting een hint van een systeemdenkende toekomst.

Re-Create Out Loud start om 18.00 uur stipt!