Adjusting the contours of nature | An essay by Regine Debatty

Adjusting the contours of nature | An essay by Regine Debatty

Regine Debatty (www.we-make-money-not-art.com) schreef een essay naar aanleiding van de expositie Matter Of Life: 'Adjusting the contours of nature'.
Lees het essay hier.

Onlangs publiceerde ze ook een artikel op haar blog over FATBERG: een werk van Arne Hendriks en Mike Thompson uit dezelfde expositie. 


Over blogs gesproken gesproken, vergeet vooral die van FATBERG zelf niet: www.FATBERG.nl