Ruimhartige steun van Fonds 21 EXTRA

Ruimhartige steun van Fonds 21 EXTRA

MU bouwt aan een experimenteel platform

Groot nieuws! Met ruimhartige steun van Fonds 21 EXTRA gaat MU haar speelruimte uitbouwen; niet in stenen, maar virtueel. De ambitie is om met een speciaal team van makers de MU website te veranderen in een experimenteel platform waarop fysieke en digitale programmering op alle mogelijke manieren in elkaar overlopen. Daarmee wordt MU een echt hybrid art house waar kunstenaars, publiek en partners uit de hele wereld elkaar kunnen ontmoeten, kennis delen en samen creëren en de dialoog centraal staat – zoals je van MU gewend bent. 

MU is één van de inmiddels zestien organisaties die eenmalig steun ontvangen via de regeling Fonds 21 EXTRA. Met dit programma zet Fonds 21 in op de toekomstbestendigheid van de cultuursector en wordt initiatieven die buiten de kaders van het reguliere beleid vallen ruimte geboden. Initiatieven die zich richten op het hier en nu, maar ook op de periode ná corona en waarin innovatie, digitalisering, publieksontwikkeling, behoud van kwaliteit en het betrekken van de jongere generatie prioriteit hebben.