Matter of Art? door Esther Porcelijn

Matter of Art? door Esther Porcelijn

Bio art is volop in beweging. Het is een van de meest dynamische kunstvormen van dit moment. Daarbij wordt niet alleen hevig gediscussieerd over de artistieke kwaliteit van de werken maar ook over de technologische, wetenschappelijke en ethische aspecten die er door worden opgeroepen. Afgelopen zaterdag 7 februari gingen we In Matter of Art? op zoek naar antwoorden op filosofische vragen rondom bio art.

In talkshow-format bevroeg gespreksleider Joost Ramaer de panelleden, techniekfilosoof Laurens Landeweerd en neurowetenschapper Barbara Nordhjem, over de werking van onze waarneming en hun perspectief op de mogelijke rol die bio art in de maatschappij kan spelen.

Centraal stonden de werken van kunstenaars Jalila Essaïdi en Arne Hendriks. Zij kwamen aan het woord over de noodzaak van speculatief design, de rol van intuïtie in het maak- en kijkproces, een andere manier van beschouwen van bio art ten opzichte van meer reguliere kunstvormen, en de toekomst van bio art.

Dichter/filosoof Esther Porcelijn keek toe vanaf de zijlijn en voorzag het gesprek van poëtisch commentaar. 

Ze begon de avond met een mooie voordracht geïnspireerd door het onderwerp 'bio art'. 

Lees het hier.