Nieuwe directeur STRP festival

Nieuwe directeur STRP festival

Angelique Spaninks is benoemd tot de nieuwe directeur van het STRP Festival. Onder haar leiding wil STRP verder groeien. Naast de algemene en artistieke directie van STRP, blijft zij tevens directeur van MU.

 

Het komende STRP festival, dat gepland staat voor maart 2013 is de eerste van een reeks STRP biënnales. In de nieuwe opzet zal STRP haar positie als grootste kunst en technologie festival in Europa verder uitbouwen met prikkelende presentaties en grootse spektakels waarin kunst, technologie en popcultuur versmelten. Naast een tweejaarlijks groots festival wil STRP ook door het jaar heen meer en voor een breder publiek van zich doen spreken, op Strijp S en daarbuiten.

 

meer