Toolkit for the Inbetween

Toolkit for the Inbetween

Innovatielabs

Leuk nieuws! Samen met The Hmm en affect lab zal MU de komende tijd experimenteren met hybride cultuurbeleving en betekenisvolle interacties tussen het fysiek en digitaal aanwezige publiek, met dank aan het programma Innovatielabs.

In welke vorm(en) kunnen culturele evenementen op de langere termijn betekenisvol zijn? De komende tijd gaan we dit verkennen in 15 hybride experimenten. De opgedane kennis wordt gedeeld via de 'Toolkit for the Inbetween', die handvatten moet geven bij het organiseren van een hybride evenement. Naast een overzicht van bestaande, privacy-vriendelijke diensten, biedt de beoogde kit vooral ook praktische tips over hoe deze diensten kunnen bijdragen aan de publieksbeleving.

Bekijk het programma op toolkitfortheinbetween.net.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Innovatielabs, dat een impuls geeft aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Dit programma wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL in opdracht van het ministerie van OCW.