Pers

Pers

Persbericht | Photosheet

Noot voor de redactie

Alle afbeeldingen zijn rechtenvrij beschikbaar in het kader van de tentoonstelling of het evenement, mits voorzien van volledige credits (vermeld naam kunstenaar, fotograaf, titel van de tentoonstelling/evenement, en MU Hybrid Art House). 

Voor meer informatie, eerdere persberichten, digitaal beeldmateriaal en interview verzoeken, neemt u contact op met Michelle: michellejanssen@mu.nl of Stephan: stephan@mu.nl0031 40 296 1663