Dutch Mountains Dutch Mountains Dutch Mountains Dutch Mountains Dutch Mountains

Dutch Mountains

Wat maakt Nederland nog Nederland

Expo info

On show

15 t/m 23 oktober 2005

 

Wat maakt Nederland nog Nederland? Wat blijft er over van de Nederlandse identiteit in een verenigd Europa? Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een Nederlandse identiteit? Of is die identiteit, bedolven onder clichés als (Turkse) tulpen, (Chinees) Delfts blauw en onze vermeende handelsgeest, van oudsher al een verzameling geleende beelden? Kortom, wat is nog eigen aan een vlak land dat niet zo lang geleden bezongen werd om zijn bergen.

 

Onder de prikkelende titel Dutch Mountains doen acht jonge Nederlandse ontwerpers tijdens de Dutch Design Week uitspraken over de rol van de ontwerper in de Nederlandse samenleving. Hoe gaat een ontwerper om met hedendaagse onderwerpen als integratie, vergrijzing en terrorisme. Van politici, schrijvers, kunstenaars en columnisten hoor je dagelijks hoe dat moet. Vormgevers lijken hier minder mee bezig te zijn, of het in elk geval minder uit te dragen. Toch kunnen juist ook zij met hun andere, meer praktische manier van kijken en denken nieuwe antwoorden formuleren op deze bestaande maatschappelijke tendensen.

 

Denovo design, Kiki van Eijk, IL-studio, Sophie Krier, Lotte van Laatum, Christien Meindertsma, Ping Pong Design, Vlieger & van Dam zijn de acht ontwerpers die bij MU niet alleen individueel bestaand werk tonen, maar ook gezamenlijk ingaan op de Nederlandse identiteit anno 2005. Stuk voor stuk toonden zij zich in hun recente werk sterk geëngageerd en maatschappelijk betrokken, of het nu om tassen ging of om grafische vormgeving, meubels of kleding.

Of zij er ook in slagen om gezamenlijk de identiteit van Nederland naar nieuwe hoogte- of dieptepunten te voeren, zal blijken tijdens Dutch Mountains dat van 15 tot en met 23 oktober te zien is.

 

Dutch Mountains is een onderdeel van de Dutch Design Week, een week die geheel in het teken staat van vormgeving met tentoon-stellingen, lezingen, presentaties en natuurlijk de Graduation Show van de Design Academy.

Dutch Mountains neemt binnen dit geheel een speciale positie in, omdat niet alleen de werken zelf, maar ook het proces dat aan de uiteindelijke presentatie voorafging, het onderzoek en de discussies, in de expositie te zien zijn.

 

Denovo design, Kiki van Eijk, IL-studio, Sophie Krier, Lotte van Laatum, Christien Meindertsma, Ping Pong Design, Vlieger & van Dam