E + (Eindhoven 2000+)

E + (Eindhoven 2000+)

E +

16 juni t/m 14 juli 2000

Opening vrijdag 16 juni vanaf 20.00 uur

Het project E+ is een initiatief van het comité overheid-bedrijfsleven met als voorzitter burgemeester Rein Welschen. E+ is uitgevoerd door Philips Design in samenwerking met de TUE, de Design Academy, MU en het Van Abbemuseum. Naast de gemeente Eindhoven waren het ministerie van VROM, het Stimuleringsfonds voor Architectuur, NVOB en SSEW betrokken bij de organisatie en financiering van het project. Door Philips Design werden de internationaal vooraanstaande architecten / vormgevers Alessandro Mendini, Peter Eisenman en Andrea Branzi uitgenodigd een aantal workshops te verzorgen met een selectie van jonge Nederlandse kunstenaars, vormgevers en architecten, die werden geselecteerd door MU, de Design Academy en het Van Abbemuseum. Elk van de 'maestro's' kreeg een stadsdeel toegewezen waarop hun studie-opdracht zich zou richten. Branzi studeerde met Ralph Brodruck, Laurens Kolks, Jan Konings en Sonja de Jong op het Philips-complex Strijp. Eisenman maakte samen met Tom Frantzen, Q.S. Serafijn, Lucien Tinga en Cees Donkers een plan voor de Stationsomgeving/Fuutlaan. Mendini werkte met Jeanne van Heeswijk, Ester van der Wiel, Jan Kapsenberg en Herman Kerkdijk aan een onderzoek naar de Ringweg. De plannen, ideeën, gedachten en dromen van deze denkoefeningen werden gebundeld in een publicatie die werd vormgegeven door Studio De Wal. De inhoud van het boek werd omgebouwd tot een presentatie die van 13 juni tot 14 juli in MU te zien was. In opdracht van MU werden in de gevel van het Midden Motief van De Witte Dame negen doeken van 6 x 3 meter gehangen die de aandacht van het grote publiek voor deze manifestatie trokken. Deze vrije, media-achtige bewerking van beelden werd ontworpen door DEPT.
In de Openbare Bibliotheek, eveneens in De Witte Dame, werd op een aantal computers het origineel materiaal van de projectdeelnemers, gemaakt tijdens en na de workshops, getoond. Peter Eisenman kreeg van de TUE een vervolgopdracht voor de studie Stationsomgeving / Fuutlaan. Deze studie werd uitgevoerd met 12 studenten van de TUE en resulteerde in een levensgrote maquette die eerst in MU en later in de hal van het Stadskantoor gepresenteerd werd. Als afsluiting van E + vond een openbaar debat plaats in MU.

Alessandro Mendini, Peter Eisenman, Andrea Branzi, Tom Frantzen, Q.S. Serafijn, Lucien Tinga, Cees Donkers, Jeanne van Heeswijk, Ester van der Wiel, Jan Kapsenberg, Herman Kerkdijk,