Eindhoven SUPERvillage

Eindhoven SUPERvillage

Urban Affairs & Urban Scape

Expo info

On show

23 mei t/m 29 juni 2008

Eindhoven heeft de ambitie om als Brainport te concurreren met andere kennisregio’s in Europa en de rest van de wereld. Maar hoewel veel Nederlanders warme gevoelens koesteren voor het Brabantse landschap, is zo’n concurrentiepositie niet vanzelfsprekend. Door de bio-industrie en de verstedelijking is er weinig meer over van het land van Van Gogh.

 

Wil de Brabantse Brainport kenniswerkers en bedrijven trekken dan moet geïnvesteerd worden in een aantrekkelijk landschap om prettig in te wonen.

 

Kwaliteit van leven daarom draait het in een Brainport. Eindhoven moet zich dus niet meten met historische steden in de buurt maar profiteren van de eigen kracht. De regio is goed bereikbaar, de steden zijn landelijk en de dorpen stedelijk. Terwijl Eindhoven als hoogdynamische stad nog volledig uit zicht is, ligt de Brainport als SUPERvillage binnen bereik. Tenminste in de visie voor 2030 die de bureaus Urban Affairs en Urban Scape ons voorschotelen.

 

Deze tentoonstelling wordt georganiseerd door Architectuur Centrum Eindhoven (ACE)