Embassy of Intimacy

Embassy of Intimacy

Waar lichamen, dingen en ruimten elkaar raken

Wanneer blozen we, geven we aandacht, schreeuwen, genieten of huilen we in het openbaar? Zijn we nog wel eens intiem met onszelf en met anderen en plein public? En hoe ziet die intimiteit er dan uit? Is dit hoe we het willen, of verlangen we naar wat anders; andere uitdrukkingsvormen, minder (ongeschreven) regels, meer ruimte om te laten zien wie we zijn en wat we voelen. Daarover gaat het in de Ambassade van Intimiteit die Angelique Spaninks van MU samen met ontwerper Tom Loois ontwikkelt in het kader van het World Design Event, waarbij drie intieme invloedssferen samenkomen: die van lichamen, dingen en ruimten. 

Intimiteit is ongrijpbaar. Het speelt zich af in het spanningsveld tussen hoofd en hart, tussen ratio en emotie, tussen hard- en software, tussen publiek en privé. Het is menselijk zonder per definitie individualistisch te zijn, het gaat om contact maken en afstand bepalen tegelijk.

Hier ligt volgens beide curatoren een kans. Vanuit een analytische maar ook scheppende en toegepaste grondhouding stellen ze uitingsvormen van intimiteit centraal door ze expliciet, deelbaar en eventueel zelfs herschrijfbaar te maken. Daarnaast proberen ze de meest immateriële intimiteiten te kristalliseren in objecten, gebruiksvoorwerpen en zelfs diensten. Een belangrijke sleutel die daarbij wordt ingezet zijn performances omdat juist daarin omgangsvormen, gewoontes of emoties als schaamte of passie expliciet worden.

Deelnemende kunstenaars:
Arnon Grunberg, Chan Chiao Chun, Circus Engelbregt, Dries Verhoeven, Familiar Faces, Julian Hetzel, Jonas Ersland, Kim Saarinen, Lauren McCarthy, Sam Scheurman , The Secret Cooky Factory, Design Academy studenten Man and Food en Man and Well-Being, Suzy van Staveren & Afra Eisma, The One Minutes curated by Next Nature Network, Victoria Romp, Jante Wortel.

Gecureerd door: Tom Loois & Angelique Spaninks

Waar MU
Wanneer 21 - 29 oktober 2017 11.00 - 18.oo uur

PROGRAMMA

Zaterdag 21 oktober 12.00 – 13.00 | The Future of Intimacy door Jeroen van Mastrigt | AA House, Klokgebouw Strijp S

Woensdag 25 oktober 18.00 - 20.00 | Create out Loud #4 Tom Loois | MU

Donderdag 26 oktober 13:00 – 14:30 | The Familiair Stranger, a workshop by Tom Loois & Manon van Hoeckel | Natlab

Kijk voor het volledige programma van de Embassy of Intimacy op de World Design Event website.

Persbericht (NL) - Photosheet