Exhibit

Exhibit

Groepstentoonstelling

4 september t/m 19 september 1998


Exhibit was een overzichtstentoonstelling van afstudeerwerk van de faculteit Bouwkunde van de TUE. Er werd werk getoond van 30 studenten uit alle afstudeerrichtingen. De oprichters van Exhibit vonden het een gemiste kans dat de faculteit zich niet buiten het TUE instituut presenteerde. Nadat in 1994 een expositie werd ingericht in het Berlage Instituut in Amsterdam en in 1996 in 2B in Eindhoven werd nu MU in de Witte Dame gekozen als locatie.
De titel Exhibit staat voor zowel het naar buiten treden als voor het leveren van een bewijsstuk van een gemeenschappelijke Eindhovense kwaliteit.
Thema van deze Exhibit tentoonstelling was Unlimited Edition. Het afstuderen is voor de student de laatste gelegenheid om zonder beperkingen van praktische en economische haalbaarheid zijn vakgebied fundamenteel te bevragen en de grenzen ervan te verkennen en overstijgen. Het afstudeerwerk krijgt het karakter van een bewustwordingsproces. Naast de expositie werd een middag georganiseerd waarbij drie sprekers (Antony Hunt, Fashid Mousavi en Klaar van der Lippe) die getoond hebben dat zij de grenzen van hun eigen discipline overstijgen, gevraagd werd stelling te nemen ten opzichte van de thematiek. In de catalogus werd elk van de getoonde projecten op twee pagina's beschreven.

Maud Aarts / Chris Arts / Nico Baardman / Raymond van den Broek / Ilse Castermans / Mariska van Elsdonk / Arjan Harbers / Mirjam van Hasselt / Appie Hielkema / Erwin Horstink / Peter Knaven / Brigitte Kwa / Joyce Langezaal / Guido van Loenen / Monique Luttikhuis / Nicole Maurer / Patrick Meijers / Rob Meurders / Tim Nahuijsen / Paul Peters / Evelien Rodenburg / Guido Schot / Eugene Sijmons / Peter Slegers / Jenny Smets / Thomas van Uden / Guyonne van der Velden / Marco Vermeulen / Theo Hauben