GroundAbout GroundAbout GroundAbout

GroundAbout

Urban sensibility in and around Eindhoven

Een project van Frank Bruggeman en Ernst van der Hoeven.

GroundAbout gaat over om je heen kijken. Het gaat over stad en groen, cultuur en natuur, niet als losse entiteiten maar als een versmolten geheel. Kunstenaar Frank Bruggeman en landschapsarchitect Ernst van der Hoeven hebben een scherp oog voor dit soort plekken. Soms overheerst ongerept groen, dan weer is het de bebouwing of andere menselijke sporen die het beeld domineren.

Voor GroundAbout bij MU zoeken Bruggeman en Van der Hoeven, makers van het magazine Club Donny, naar het spanningsveld tussen gecultiveerde en ‘wilde’ natuur in en om Eindhoven. Twintig plekken vonden ze, met gemak. Geen aangeharkte parken of goedverzorgde binnentuinen, maar volkstuinen, bouwplaatsen en vluchtheuvels, onverwachte oases vol botanische rijkdom. Een doorgeschoten bonte liguster in een vervallen stadspark, een verlaten rangeerterrein waar de natuur de overhand neemt. In alle gevallen overheerst de vraag waaraan deze plekken hun unieke gevoeligheid ontlenen. Wat maakt een stuk grond tot plek, een stuk stad tot een biotoop?

GroundAbout wil echter meer zijn dan alleen een bijzondere les in kijken. Ambitie van de makers - in het verlengde van de doelstelling van het tijdschrift – is het breken van een lans voor de persoonlijke ervaring van natuur in een stedelijke context en de genereuze uitwisseling daarvan.
Zowel Club Donny als GroundAbout beoogt het publiek meer te laten zien dan het vanzelfsprekende publieke groen van plantsoenen, parken en lanen. Niet omdat die niet mooi zijn, integendeel. Maar er is meer, veel meer, dat zich vaak buiten de regelgeving van de gemeente een bestaan legitimeert en zich niet meteen prijs geeft. Het bevindt zich in de coulissen van de stad, de restruimtes, de schemerzones. Maar wie er voor open staat en het ‘ontdekt’ ervaart het als een vrijplaats. Vrij en heel persoonlijk te beleven.

De gefragmenteerde stedelijke structuur van Eindhoven blijkt ideaal als landschap voor onderzoek naar dit soort unieke plekken. GroundAbout brengt er twintig in kaart. Afgedrukt op posterformaat kan iedere bezoeker er een mee naar huis nemen. Samen met ruw houten bouwsels vormen ze een installatie waarmee MU tijdelijk het karakter van tentoonstellingsruimte ontstijgt. Wie de brug en uitkijkposten beklimt, ervaart deze kunstbiotoop in de stad heel anders, al is het maar even. Het uitzicht op de ‘betonnen’ realiteit van haar omgeving krijgt een ander perspectief.

Met medewerking van Eric Roelen (installatie) en Boudewijn Bollmann (fotografie)

Op uitnodiging van MU tekenden Bruggeman en Van der Hoeven ook voor een bijzondere plek op Strijp S. Een langgerekt labyrinth met een grote verscheidenheid aan dahlia’s in grillige perken direct naast het NatLab. Deze Dahlia Drive maakt deel uit van het flux-s festival dat plaatsvindt van 10 t/m 13 september en wordt mede mogelijk gemaakt door het Woonbedrijf.

Club Donny

Beluister het interview met Club Donny bij 'De Avonden' van de VPRO