I Am A Camera

I Am A Camera

500 foto's van 71 verschillende kunstenaars

22 januari t/m 12 februari 2003

Opening woensdag 22 januari om 20.00u

.
Het idee voor ‘I Am A Camera’ is van Danielle Lemaire en Jan van den Dobbelsteen. Zij hebben kunstenaars uitgenodigd uit binnen- en buitenland. Hen werd gevraagd om uit hun persoonlijke verzameling foto’s 5 à 10 non-foto’s in te sturen: een non-foto is een term voor een foto die per ongeluk gemaakt is, zonder reden. Vaak zijn deze foto’s onbewust, zonder doel gemaakt.
In deze hoedanigheid kunnen ze ons wellicht iets vertellen over de fotograaf en zijn of haar ware passies. Het kan ook een foto zijn die technisch ‘mislukt’ is, of die juist bij wijze van experiment een onbedoeld beeld oplevert. Deze foto’s hebben niet de pretentie om kunst te zijn. Toch worden deze foto’s vaak bewaard om wat voor redenen dan ook.
Alle foto’s die door de genodigde kunstenaars worden ingezonden zullen worden geëxposeerd. Uitgangspunt is dat het gaat om reeds bestaande foto’s. Het kiezen van de foto’s is aan de kunstenaars alléén en niet aan de curatoren. De selectie van kunstenaars, waarvan wordt verwacht dat zij interessant en bijzonder materiaal zullen inzenden, geschiedt wel door de curatoren. De foto’s zijn maximaal A4 formaat en worden gepresenteerd onder glasplaten.

Danielle Lemaire en Jan van den Dobbelsteen zijn beiden beeldend kunstenaar en bewegen zich in het multimedia landschap van de beeldende kunst. Zij maken, los van elkaar, interdisciplinaire tentoonstellingen waar geluid vaak een onderdeel van is, evenals schilderijen, tekeningen, videofilms, boeken, beelden etc. Daarnaast organiseren zij als JaDa exposities waar ook andere kunstenaars deel van uitmaken. ‘I Am A Camera’ is hier een voorbeeld van.

Tijdens de diapresentaties geven telkens twee kunstenaars een presentatie met dia’s die inhoudelijk refereren aan de non-foto’s. Er worden dia’s vertoond van Jan van den Dobbelsteen, Meeuw, Jozef van Rossum en Joost Visser. Een CD ROMmet alle ingezonden foto’s is tijdens de tentoonstelling te koop bij de balie van MU,

Meer informatie over de expositie is te vinden op www.iae.nl/users/jada.

Enkele deelnemende kunstenaars

Jandek (USA), Peter Fengler, Jad Fair (USA), Martha Colburn, Diskono (UK)

Roy Villevoye, Moritz Ebinger, Koen Delaere, Meeuw, Peter Cox, John Körmeling, Lucky Kitchen (Esp), Scott Haggart (UK), Phil Milstein (USA), Steve Roden (USA), Vaast Colson (België), Felix Kubin (G)

Navid Nuur (NL), Honet (F), BLU (IT), Jeroen Jongeleen (NL)