NAT

NAT

Designing Nature

Een project dat het midden houdt tussen een exotische paradijstuin en een illegale growshop, een huiselijke broeikas en een biotech laboratorium. NAT, designing nature draait om het grensvlak waar natuur en cultuur, biologie en design in elkaar verstrengeld raken. Sommigen noemen het biomimicry anderen betitelen het als next nature of simpelweg eco-design, maar hoe je het ook noemt, vast staat dat dit grensvlak al een tijdje scherp in de belangstelling staat van de meest uiteenlopende ontwerpers. Tien van deze ontwerpers, die stuk voor stuk al eerder bewezen levende natuur te kunnen integreren in hun werk, worden door MU uitgedaagd om voor NAT een nieuw werk te ontwikkelen. Daarvoor kunnen ze gebruik maken van gras of bacteriën, wind of aarde, bloemen of beesten, voedsel of water. En omdat al deze elementen leven is het mogelijk dat een aantal werken zich gedurende de drie weken durende expositie bij MU op natuurlijke wijze verder ontwikkelen. Ze groeien, woekeren of verrotten waar je bij staat. Om dat op zo natuurlijk mogelijke wijze voor elkaar te krijgen is er volop vocht, warmte en licht aanwezig, waardoor de expositieruimte geheel tegen de gebruikelijke staat in zich als een ‘natte plek’ zal laten ervaren.

Tweede laag in het NAT-concept is van een meer designgerelateerde aard. Want met een titel als deze, is de relatie met Droog natuurlijk zo gelegd. Toch is NAT niet bedoeld als kritiek op Droog, maar als een natuurlijke tegenhanger van dit ‘merk’. Bezoekers aan NAT zullen dan ook nergens de individuele namen van de afzonderlijke deelnemende ontwerpers kunnen ontdekken. Net als in de natuur evolueert het een uit het ander, groeien de verschillende onderdelen als het ware aaneen, bevruchten elkaar of spruiten uit elkaar voort. De grens tussen wie wat ontworpen heeft vervaagt daarmee en er is sprake van een soort gesamtkunstwerk; een weliswaar intelligent maar ook anoniem design.

NAT, designing nature is als een vinger aan de pols van het duurzaam, ecologisch maar ook biotech ontwerpen anno 2007. De geselecteerde ontwerpers zijn dan ook in staat de meest uiteenlopende milieutheorieën te vertalen naar alledaagse, bruikbare en veelal zinnenprikkelende objecten en visies op natuur en cultuur.

Daarnaast nodigt MU, net als vorig jaar bij de expositie Copypaste History is gedaan, een essayist uit om zijn gedachten over en visie op natuur en design te verwoorden. Dit keer is dat Koert van Mensvoort, een van de bedenkers van en drijvende krachten achter het begrip Next Nature en tevens docent aan de faculteit Industrial Design van de TU/e en het Berlage Instituut. Een publicatie als deze fungeert welbewust niet als catalogus, maar als een context en verdieping biedende aanvulling op de expositie. De publicatie kan echter ook op zichzelf staan.

Tot slot bereiden we in samenwerking met Kunstenaars & CO een symposium voor dat begin november moet plaatsvinden. Diverse gastsprekers zowel uit de designwereld als uit de agrobusiness, land- en tuinbouw en horticultuur zullen daarbij hun visie op de thematiek van NAT geven gericht op een breed publiek.

NAT experiment; het effect van positieve en negatieve energie op water. In het kader van het educatieve programma rond de expositie NAT, voeren we samen met de kaMUraden en bezoekers van MU een NAT experiment uit.De resultaten hiervan worden bijgehouden op de kaMUraden weblog, Meer informatie over het kaMUraden project en educatie bij MU vindt u onder het kopje educatie. www.myspace.com/kamuraden