PLOTTING PATTERNS AND PORTALS

PLOTTING PATTERNS AND PORTALS

MAPPING LIFE AND LANDSCAPES, PAST AND FUTURE

Wat kan het ontwerpen van modulaire bouwwerken om te leven in de ruimte betekenen voor het overleven in steeds extremer omstandigheden hier op aarde? Kunnen we buitenaards, onbekend leven leren kennen, door niet het universum maar ons eigen brein te bestuderen? En hoe vertellen we gedekolonialiseerde, cyberfeministische verhalen om vrouwenlichamen en inheems land terug te winnen?
 
Ieder van de drie teams, die dit jaar een Bio Art & Design (BAD) Award 2023 in de wacht sleepten, stortte zich met grote verbeeldingskracht op een van deze complexe vragen. De scenario's die ze schetsen, herschrijven ingesleten perspectieven op heden en verleden door portals naar inspirerende toekomsten te openen. Dit doen ze met behulp van zowel kunstmatige intelligenties als alternatieve kennissystemen.
 
Stuk voor stuk onderzoeken de in deze expositie opgenomen installaties het hybride hier en nu, niet alleen door aan grenzen te tornen, maar vooral door ze te verleggen. Daarbij trekken kunst en technologie, levenswetenschappen en ontwerpkracht elkaar voedend en uitdagend samen op om verrassende vergezichten op levens en landschappen te verkennen.

Deelnemende kunstenaars
Anna Vershinina & Wieger Wamelink, Hung Lu Chan & Floris de Lange, Floortje Bouwkamp, Matthias Ekman, ella hebendanz, pamela varela & Joris Koene, Rachel Armstrong & Rolf Hughes, Nadine Botha & Henry de Vries, with Pete Fung and Coltrane McDowell, Thijs Biersteker, Stine Deja, Jennifer Carniel, Nicolas Nova & Disnovation.org, Špela Petri?, Reon Cordova & Janita Chen, Karel van Laere.

Bestiary of the Anthropocene (2021) foto door Boudewijn Bollmann

?Caught in listening to rocks (2023) foto door Boudewijn Bollmann?

Big thanks to the consortium behind the BAD Awards
Bio Art Laboratories
Dutch Design Foundation
Next Nature Network
St. Joost School of Art & Design / Master Institute of Visual Cultures

De winnende BAD Award projecten 2023
Close Encounters with Inner Aliens (2023)
Hung Lu Chan & Floris de Lange, Floortje Bouwkamp, Matthias Ekman

Uit nieuwsgierigheid hebben mensen de neiging om zich buitenaardse wezens voor te stellen in een poging om het onbekende waar te nemen. Deze absurditeiten worden echter volledig gevormd door onze vooroordelen. Close Encounters with Inner Aliens onderzoekt verschillende interpretaties van buitenaardse wezens en laat zien hoe we het andere visualiseren door in onszelf te kijken. Met behulp van fMRI en ChatGPT wordt onze verbeelding van buitenaardse wezens persoonlijk en collectief onderzocht, door geleide meditatie toe te passen op individuen en een AI. Uiteindelijk wordt zo een liminale ruimte ontwikkeld die aliens uit zowel menselijke als kunstmatige binnenwerelden visualiseert. Het publiek wordt uitgenodigd om de innerlijke aliens van anderen te waarderen maar ook zelf aangezet tot introspectie van hun cognitieve vooroordelen en percepties van het onbekende.

Close Encounters with Inner Aliens (2023) foto door Boudewijn Bollmann

re-c(O)unting (2023)
ella hebendanz, pamela varela & Joris Koene

re-c(O)unting is een artistiek-wetenschappelijk onderzoek de kunstenaars zich afvragen hoe ze de productie van kennis kunnen transformeren; het is een empowerende reis vanuit het trauma dat van generatie op generatie wordt doorgegeven en opgeslagen in landen en lichamen. Door de tegenstellingen tussen natuur-technologie, wetenschap-spiritualiteit en man-vrouw te deconstrueren, wordt uitgezoomd van de koloniale geschiedenis tussen Europa en Latijns-Amerika. Het onderzoek legt een verband met de koloniale benadering die de geneeskunde heeft gehad op lichamen die aan vrouwen zijn toegewezen. Door hun lichaam te onderzoeken als een daad van toe-eigening, creëren ze een essayfilm die hun bevindingen visualiseert. Daarnaast belichamen ze hun research in een heftige live performance, opgevoerd in een installatie die doet denken aan een anatomisch theater. Ze duiken in hun diepste binnenste om de magick van de wetenschap te onthullen en de verhalen opnieuw te vertellen.

re-c(O)unting (2023) foto door Boudewijn Bollmann

ExoGarden (2023)
3D-Printed Modular Eco-Habitats for Earth and Space
Anna Vershinina & Wieger Wamelink

In de context van klimaatverandering en de ontwikkeling van nederzettingen op Mars, is er een toenemende vraag naar veerkrachtige leefoplossingen in ruwe, grondstofarme omgevingen. Om in deze behoefte te voorzien, maakt ExoGarden gebruik van recente ontwikkelingen op het gebied van 3D-printing en ruimteteelt om op efficiënte wijze onderdak en voedsel te 'kweken' met maximaal ruimtegebruik en minimale impact op het milieu.
De innovatieve systemen van ExoGarden minimaliseren het waterverbruik en hergebruiken organisch afval door middel van compostering met behulp van regenwormen. De modules hebben een gestructureerd oppervlak dat de groei van organismen die kooldioxide en vervuilende stoffen absorberen vergemakkelijkt, waardoor bioremediatie wordt bevorderd en de teelt van eetbare planten wordt aangemoedigd. Deze levensondersteunende, veerkrachtige strategieën maken niet alleen gemeenschappen in moeilijke omgevingen sterker, maar creëren ook nieuwe paradigma's voor duurzame bewoning op aarde en daarbuiten. In een graphic novel en een video vertaling daarvan, komen enkele karakters tot leven die in een dergelijke ExoGarden leven.

ExoGarden (2023) foto door Boudewijn Bollmann