Zes Steden van MVRDV

Zes Steden van MVRDV

Overzichtspresentatie van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV

6 mei t/m 19 juni 1999

Opening vrijdag 6 mei vanaf 20.00 uur

Zes Steden/Six Cities was de eerste Nederlandse overzichtspresentatie van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. MVRDV is Winy Maas (1959), Jacob van Rijs (1964) en Nathalie de Vries (1965). De multimediale presentatie gaf een duidelijk beeld van de diversiteit in onderzoeksmethoden en werkwijzen van het bureau. De expositie was verdeeld in zes segmenten, in zes steden.

1. MetaCITY/Datatown
Datatown is een audiovisuele presentatie van een imaginaire stad die geheel op statistische gegevens is gebaseerd. Datatown is met haar oppervlakte van 400 bij 400 km. vier maal zo groot als Nederland en heeft een vier maal zo grote dichtheid, waardoor er uiteindelijk zo’n 250 miljoen mensen zullen wonen. Datatown voorziet volledig zichzelf en kent geen buitenland, waarmee de vraag wordt gesteld wat de gevolgen ervan zijn dat er geen omringende steden en landen bestaan en de stad geheel self-supporting is. Datatown rekent de behoefte van deze stad uit, construeert ze en presenteert ze panoramisch, met bewegende beelden, aan de bezoeker. Datatown was eerder te zien in Stroom hc/bk in Den Haag, maar is nu uitgebreid met twee nieuwe sectoren: ‘housing’ en ‘water’.

 

2. KM3 / 3d CITY

De maquettes en de film die als KM3 /3d CITY worden gepresenteerd, zijn het resultaat van het onderzoek dat MVRDV heeft verricht naar ondergronds bouwen, met als casestudies de Amsterdamse binnenstad, de Rotterdamse binnenstad en het gebied rond de A20 bij Amsterdam. Uitgangspunt is de stelling dat ondergronds bouwen in de Nederlandse context vaak is gezien als de oplossing voor de realisatie van infrastructuur in geval van drukte of bescherming bovengronds. MVRDV vraagt zich af of dit ook ingezet zou kunnen worden om uitbreiding van het stedelijk gebied mogelijk te maken. In de wereld van de KM3 / 3d City wordt de ruimtelijke kwaliteit niet langer vertaald in morfologie of geometrie, maar in rijkdom, verscheidenheid, aanwezigheid, nabijheid. Het maakt dan niet meer uit waar zich het nulniveau bevindt: het bevindt zich gelijktijdig op meerdere hoogten.

 

3. LiteCITY
De door MVRDV ontwikkelde concepten voor LiteCITY worden door middel van een film gepresenteerd. Uitgangspunt is te komen tot een meer experimenteel woonmilieu in vergelijking tot de opzet van de Vinex nota’s. LiteCITY kan worden gerealiseerd door de afschrijvingstermijn van duurzame zaken - woningen, verharde wegen en verborgen infrastructuur als kabels en leidingen - korter te maken. Dat kan door ze goedkoper, dus anders, of ze helemaal niet te maken. Dan wordt het mogelijk om andere zaken te financieren, zoals grotere tuinen om de huizen.

 

4. BrabantCITY
BrabantCITY, gepresenteerd middels een grote print, is het resultaat van de studie die MVRDV in opdracht van de provincie Noord-Brabant in het kader van ‘Ontwerpen aan Brabant 2050’ heeft verricht. Uitgangspunt bij de opgave was de verdubbeling van de bebouwde ruimte in vijftig jaar. Met de gedachte dat Nederland langzaam maar zeker een megastad wordt, pleit MVRDV voor een grotere afwisseling en een radicaal doorgevoerde scheiding van functies in uitgestrekte gebieden. Het noorden zou leegte moeten worden, de Veluwe vergelijkbaar met de Ardennen, en Brabant de nieuwe woonwijk van Nederland. Het BrabantCITY van de toekomst kent een Nationaal Park (ontstaan door bestaande natuurgebieden te vergroten), dat bekostigd zou worden uit de opbrengst van de bijna 350.000 woningen die in de toekomst gebouwd gaan worden. BrabantCITY heeft geen centrum, maar een aantal kleinschalige eenheden. De bestaande voorzieningen zijn geanalyseerd en worden verdeeld over de resterende nieuwe dorpen, die even groot zijn als de oude gemeenten waarin Brabant was verdeeld. Elke eenheid heeft een andere identiteit: de een legt zich toe op onderwijs, en in de ander staan alle hotels van Brabant. Eindhoven ligt in het park, en wordt deels bewaard en deels ‘gedemonteerd’.

 

5. InfraCITY
Uitgangspunt bij InfraCITY is om ontwerpen waarin de infrastructuur centraal staat als een motor voor de stedebouw te laten fungeren. Binnen deze context wordt het bedrijventerrein Flight Forum gepresenteerd, de Tangentenstudie, en plannen voor Almere, Rotterdam en Leidscheveen 1 en 2. Flight Forum is gebaseerd op het idee om nieuwe bedrijfsterreinen te intensiveren. Door bedrijven aan elkaar te bouwen of te stapelen ontstaat er ruimte voor een karakteristieke parkachtige omgeving.

 

6. InteriorCITY
InteriorCITY bestaat uit een uitgebreide presentatie van maquettes van MVRDV die de verhouding object-stad bestuderen en tonen, waaronder het St. Josephziekenhuis en het ontwerp voor het Nederlands paviljoen voor de WereldExpo 2000 in Hannover.

Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries

Zie :  MVRDV