De Toekomst van Offline Filesharing

De Toekomst van Offline Filesharing

Masterclass door Aram Bartholl & David Darts

In deze tijd van toenemende internetobservatie en -filtering, ACTA, 3-strikes en censuur wordt het offline delen van gegevens steeds belangrijker voor ons om vrijuit te kunnen communiceren. Met de projecten Dead Drops van Aram Bartholl en PirateBox van David Darts als centraal punt, heeft deze masterclass ten doel meer en nieuwe manieren te vinden om data offline te delen. Wat is de beste manier om een vriend een bestand te sturen? Hoe kan ik data anoniem opslaan in de publieke ruimte? Wat zijn de meest geschikte componenten om een lokaal netwerk voor het offline delen van data mee te bouwen? Zullen dieren een rol spelen in de toekomst van offline filesharing?

De deelnemers aan deze masterclass buigen zich over deze vragen en leren van Aram en David alles wat ze weten moeten om hun eigen Dead Drops en PirateBoxes te kunnen bouwen. Vervolgens experimenteren ze rond het Strijp-S terrein in Eindhoven met deze nieuwe tools.

Irma Driessen schreef een essay over haar ervaringen en gedachten naar aanleiding van deelname aan de masterclass. Download.

Deze 3-daagse masterclass vond plaats tijdens de Dutch Technology Week en was een gezamenlijk project van STRP, Baltan Laboratories en MU