Transmit Transmit Transmit Transmit Transmit

Transmit

D-Fuse

Expo info

On show

9 september t/m 8 oktober 2006

Het Londense collectief D-Fuse behoort tot de internationale top op het gebied van audiovisuele kunst en VJ-ing. Opgericht in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw door ontwerper/kunstenaar Michael Faulkner is D-Fuse (een woordspeling die tegelijk de fusie en het diffuse in het werk tot uitdrukking brengt) uitgegroeid tot een veelzijdig gezelschap.


Rondom een kleine artistieke kern, waarvan Michael Faulkner nog altijd de spil vormt, cirkelen een groot aantal geestverwante kunstenaars, designers, muzikanten en architecten die, al naar gelang het project dat voorligt, tijdelijk tot het collectief toetreden om er later weer wat meer afstand toe te nemen. Dankzij deze werkwijze is D-Fuse in staat om in meerdere disciplines actief te zijn zonder ooit in te boeten aan kwaliteit en artistieke vernieuwing. De output van het collectief varieert van multi-media installaties en audio-visuele performances tot mobiele media, grafisch werk, time-based architectuur en film.


Doel van D-Fuse is het continu verbreden van de mogelijkheden voor digitale kunst en deze op een zo toegankelijk mogelijke wijze bekend maken bij een breed publiek. Daarnaast leveren ze met regelmaat bijdragen aan het lopende discours over artistieke toepassingen van de nieuwste, en ook wat oudere media. Want D-Fuse loopt weliswaar mee in de voorhoede van de technologische kunst, ze vergeten nooit dat techniek in de kunst een middel is, geen doel op zich.


De experimenten van D-Fuse dragen bij tot de ontwikkeling van een eigen taal voor de digitale wereld. Hun werk daagt uit en zet aan tot nadenken over de ervaring van kunst met meerdere zintuigen en op meerdere niveaus tegelijkertijd. Daarbij beweegt D-Fuse zich bijvoorkeur op het grensvlak tussen beeld en geluid.


Transmit is de eerste grote solo-presentatie van D-Fuse. Het project bestaat, passend bij het veelzijdige en multidisciplinaire karakter van het collectief, uit drie onderdelen.

 

Het eerste deel is een live-performance in de Effenaar, waarvoor niet alleen D-Fuse zelf aantreedt maar ook diverse door hen uitgenodigde gasten het podium betreden. Onder hen de wereldvermaarde geluidskunstenaar Scanner (UK), Burnt Friedman en Jaki Liebezeit (D) en Terrace (NL), de VJ-collectieven ACTOP (UK/E) en Visualkitchen (B) en VJ Oxygen en Michel Banabila (NL).

 

Tweede deel van Transmit is de expositie in MU waar het multimediale werk van D-Fuse in de volle breedte getoond zal worden. Kern is de installatie SmallGlobal waarin D-Fuse onze door massaconsumptie snel en totaal veranderende wereld indringend in beeld brengt. Daarnaast bouwt D-Fuse speciaal voor MU een tunnel van licht en geluid.

 

Derde deel van Transmit is een mini-symposium dat samenvalt met de wereldwijde lancering van het boek A/V Audiovisual Art + VJ Culture dat D-Fuse samenstelde. Het boek met bijbehorende DVD verschijnt bij de Londense uitgeverij Laurence King. Dit symposium vindt plaats aan het eind van het project en is zowel gericht op een Nederlands als een internationaal publiek.