Future Cities - voor MBO-docenten

Future Cities - voor MBO-docenten

Organiseer samen met STRP en MU het eerste Future Cities festival

Future Cities
In September 2018 zijn de eerste MBO opleidingen met masterclasses rondom het thema Future Cities gestart. Deze masterclasses van kunstenaars Dries Depoorter, Polymorf en A/BZ (Afdeling Buitengewone Zaken) worden georganiseerd in aanloop naar het tweedaags Future Cities festival dat voor en door MBO’ers wordt georganiseerd in juni 2019.

Van binnen naar buiten
MU en STRP hebben de thema’s speculatief design, kritisch denken en creatieve technologie verkend met docenten en schoolleiders van Sint Lucas, Summa College en Koning Willem 1 College. In nauwe samenwerking met de opleidingen en kunstenaars zijn de masterclasses ontwikkeld die MBO-studenten uitdagen om de toekomst te verkennen en zelf vorm te geven. Hoe ziet het leven er nu uit? En wat zijn mogelijke scenario’s voor de toekomst wat betreft je persoonlijke leven en toekomstig beroep? En nog belangrijker, welk scenario wens jij? Tijdens de masterclasses die op school worden georganiseerd experimenteren studenten met het nieuwe positief-kritische perspectief op de wereld om hen heen.

Van Masterclass naar Festival
Vervolgens krijgen studenten ook de kans om zelf actief aan de slag te gaan. Een groep van 6-10 gedreven MBO’ers wordt uitgenodigd om samen met STRP en MU het Future Cities festival te programmeren en organiseren. Laat jouw studenten zich aanmelden! (strp.nl/fcf)

Aanmelden Future Cities Festivalteam
Tot en met 23 november kunnen studenten zich aanmelden voor het Future Cities Festivalteam. Aansluitend vind er een selectieprocedure plaats. De meest geschikte studenten worden uitgenodigd om samen het festival te gaan maken. Een student besteedt hier ongeveer 4-8 uur per week aan in de periode januari t/m juni 2018 en ontvangt hier een vergoeding voor. Deelname aan een masterclass is geen vereiste om je aan te melden voor de Future Cities kerngroep.

Wat kan ik als docent nog meer doen?
Naast het festivalteam zetten we het liefst zoveel mogelijk deelopdrachten uit in het MBO. Zo kunnen jouw studenten bijvoorbeeld meewerken aan de vormgeving, signing of hospitality van het Future Cities festival.

Wat is het doel van Future Cities?
Kunst en design kunnen jongeren leren om de toekomst te verbeelden en vorm te geven. Met Future Cities willen MU en STRP:

•   Jongeren leren hun eigen talenten te ontdekken en deze in te zetten;
•   Jongeren in aanraking laten komen met kunst en design;
•   Jongeren leren kunst en design in te zetten als een middel om zichzelf te uiten;
•   samenwerken met MBO- instellingen, -docenten en -studenten om op te halen wat er mogelijk is binnen het MBO en hoe we programma’s beter op de jongeren kunnen laten aansluiten.

Speculatief Design & Kritisch Denken
Doordat mens en technologie steeds verder samensmelten, krijgen steeds meer mensen het gevoel de controle kwijt te raken over hun leven en de wereld om hen heen. Er is bijvoorbeeld steeds meer verzet tegen grote bedrijven als Facebook en Google omdat zij de democratie zouden bedreigen. Met Future Cities kiezen we nadrukkelijk niet voor verzet. We spreken de verbeelding aan, werken actief aan een kritisch optimistische houding en ontwerpen alternatieve scenario’s voor onze toekomstige steden. Samen met MBO-studenten zoeken we mogelijke antwoorden op sociaal-maatschappelijke vraagstukken op het gebied van voedsel, zorg, mobiliteit, sociale cohesie en ecologie. Zonder naïef te zijn en tegen de stroom van het dystopische denken in, onderzoeken we concepten die een stralende toekomst mogelijk maken.

Contact
Heb je interesse om een masterclass bij jou op school te organiseren? Wil je studenten aandragen voor het Future Cities Festivalteam? Of wil je meewerken aan een deelopdracht? Neem contact op met:

educatie@mu.nl