Gemist: Reverse Culture Shock

Gemist: Reverse Culture Shock

Een tentoonstelling van streetart kunstenaar Brad Downey

We leven in een interessante tijd – wat niet per se een voordeel is. Het optimisme dat door de westerse wereld wervelde na de val van de Berlijnse Muur is vervangen door verbijstering. 

Brad Downey, berucht om zijn subversieve streken en minimalistische interventies in de openbare ruimte, zag de straat jarenlang als zijn atelier. Bloembakken, lantarenpalen, banken, tegels, fietsen, telefoonhokjes, wegmarkeringen, verkeersborden, vuilcontainers – in alles schuilt een kunstwerk als je voorbij de vastgestelde functies kijkt. Zijn kunst is een open oproep aan mensen om in te grijpen en de werken die hij in MU laat zien zijn geen uitzondering. Maar het bereik is wel gewijzigd. 

Maatschappelijke thema's en politieke onderwerpen zoals de beruchte muur tussen Mexico en de Verenigde Staten, Brexit, Islamofobie en commercie komen in de tentoonstelling aan bod en zullen natuurlijk besproken worden tijdens de rondleiding.

Interactieve rondleiding
Tijdens de expositie Reverse Culture Shock bieden we doorlopend een interactieve rondleiding aan. Tijdens de interactieve rondleiding geven we een laagdrempelige introductie over de kunstenaar en de werken. We gaan erover in (socratisch) gesprek daarnaast koppelen we ook diverse (praktische) opdrachten en vraagstukken aan de werken. MU stimuleert een vrije opzet waarin leerlingen en studenten de vrijheid voelen om dat te zeggen wat ze zien en ervaren, zolang ze kunnen onderbouwen waarom. Daarnaast proberen we de tentoongestelde werken te koppelen aan bepaalde maatschappelijke en educatieve onderwerpen binnen de belevingswereld van de groep.

VTS rondleiding
Op aanvraag bieden wij ook VTS (visual thinking strategies) rondleidingen aan. Hierbij hanteren we een maximum van 15 leerlingen per rondleiding. De kosten zijn € 4,00 per leerling.

Praktische info:
- Periode: 2 maart 2018 t/m 29 april 2018
- Duur: ca 60 min
- Voor wie: PO, VO, MBO & HBO
- Aantal: min. 10 en max. 30 leerlingen/studenten per rondleiding
- Locatie: MU Strijp-S, Torenallee 40-06 Eindhoven
- Kosten voor scholen: € 3,- pp
- Contact: educatie@mu.nl