MO-DA MO-DA

MO-DA

Museum of Digital Art

MO-DA is een lesprogramma dat jongeren vanuit digitale kunst laat denken over de (digitale) wereld om hen heen. MO-DA staat voor Museum Of Digital Art, de basis van het lesprogramma is een tentoonstelling voor digitale kunst die binnenschools wordt opgebouwd en tentoongesteld en zo dus ook de toegankelijkheid tot kunst vergroot! Dit kan in de mediatheek of een andere ruimte binnen de school met schermen. Op elk van de computerschermen zal een ander kunstwerk te zien zijn; de tentoonstellingsgenerator maakt het installeren hiervan eenvoudig. Je doet de gordijnen dicht, het licht uit, en creëert zo een impactvolle presentatieruimte voor digitale kunst, zonder dat je de school hoeft te verlaten. Elk van de kunstwerken uit de collectie reflecteert op haar eigen manier op de rol van technologie in de samenleving. Hiermee bestaat de collectie van MO-DA uit een hoogwaardige verzameling van online net.art, game art, digitale poëzie, animatie en video.

Het begeleidende lespakket heeft als doel om een brug te slaan tussen de digitale kunst, de belevingswereld van kinderen en het thema van de tentoonstelling. Of dit thema nu privacy, natuur, pesten, wiskunst, het lichaam, kunstenaarschap of identiteit is; cyberspace biedt een frisse gepixelde kijk op de ‘echte’ wereld.

Als docent heb je de keuze uit twee hoofdtentoonstellingen: (Un)Coded Creativity, over de rol van creativiteit in een slimme, geprogrammeerde wereld & Bubble Gun, over o.a. de filter bubble & fake news.

Doel:
- Vanuit digitale kunst reflecteren op relevante thema’s
- Leerlingen kritisch laten nadenken over de rol van technologie
- Leerlingen laten zoeken naar persoonlijke relevantie binnen deze kunst
- Leerlingen inspireren om zelf te gaan programmeren

In de klas:
- Het MO-DA lespakket bestaat uit: een unieke website link met daarop de tentoonstelling inclusief handleiding hoe deze is te installeren & het lesmateriaal zelf om met de klas de tentoonstelling te bezoeken, behandelen en mogelijke opdrachten om het programma mee af te sluiten. Daarnaast ontvang je een aantal handige middelen om de tentoonstelling aan te kleden, zoals bijvoorbeeld een poster.
- Naast het basispakket bestaat er de mogelijkheid om uit te breiden met een workshop (één dagdeel), waarin de klas zal worden begeleid door iemand vanuit MU.

Praktische info:
- Beschikbaar vanaf januari 2018
- Voor wie: VO
- De school ontvangt na aanvraag een persoonlijke link met daarop de eigen tentoonstelling, deze blijft 2 maanden actief.
- Het lespakket bevat een handleiding voor de docent & opdrachten/handleidingen voor de leerlingen. Daarnaast zijn er ook posters om de tentoonstelling binnen de school aan te kondigen.
- Duur: vanaf 3 lesuren per klas (met voldoende uitbreidingsmogelijkheden)
- Aantal: er kan met meerdere klassen/diverse leerjaren tegelijkertijd aan gewerkt worden.
- Locatie: op school
- Kosten voor scholen: €500,-
- Contact: educatie@mu.nl

Meer info: www.mo-da.nl


MO-DA is een project van kunstenaar Jurian Strik. Het MO-DA lesprogramma wordt ontwikkeld m.b.v. drie pilotscholen door MU i.s.m.Veerle Pennings. Moda is een samenwerking tussen: