SCHOOL AROUND SCHOOL AROUND SCHOOL AROUND

SCHOOL AROUND

SCHOOL AROUND is een nieuwe serie programma’s van MU en SintLucas die te maken hebben met nieuwe leeromgevingen. Creativiteit en het doorbreken en omkeren van oude, vastgeroeste patronen staan centraal. In SCHOOL AROUND experimenteren we in en rondom school en zoeken we de grenzen op van de functionaliteiten van het schoolgebouw.

In 2016 verhuist SintLucas naar een nieuw gebouw op Strijp-S. Dit grijpen we aan om vragen te stellen als: Wat is de functie van het schoolgebouw? Waarom kom je naar de fysieke plek van de school? Wat vind je daar wat je online of buiten school niet kunt vinden? Wie leert van wie? We zien deze fysieke plek (stenen) in relatie tot de meer zachte en ontastbare vorm van een netwerk. In drie projecten gaan we op zoek naar antwoorden door de boel uit te vergroten en om te keren.

Pencil vs Pixel

Samen met Ontwerpstudio KNOL en Virtual Reality kunstenaar Sander Veenhof gaan we in mei en juni 2015 het eerste experiment uitvoeren: Pencil vs Pixel. Twee klassen studenten van het SintLucas gaan in verschillende settings onderwijs volgen, variërend van 100% analoog tot 100% virtueel. Elke fase representeert een potentieel toekomstscenario voor het onderwijs. Behalve een designonderzoek naar de schoolklas van de toekomst, is Pencil vs Pixel een sociaal-psychologisch onderzoek.

The Reversed School

In het tweede project experimenteren we met het doorbreken van rolpatronen. In The Reversed School leren ouderen leren jongeren over kunst en creatieve tools door intensief met ze samen te werken en van dichtbij te zien wat ze doen en hoe ze dingen aanpakken. We werken toe naar een structureel Reversed Schoolprogramma in 2016.

The story of School Around...

Tot slot hebben we ontwerper Marsha Simon uitgenodigd om het proces en de onderzoeksresultaten van SCHOOL AROUND zichtbaar te maken. Een redactie bestaande uit deelnemers, filmers en bloggers gaat vanaf het begin het kleine uitvergroten en naar buiten te brengen. Volg onze verhalen op www.schoolaround.tv

*SintLucas is een school voor creatieve (V)MBO opleidingen. Zij verhuizen eind 2016 naar een nieuw pand op Strijp-S, waarmee zij buren worden van MU.

SCHOOL AROUND wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.