De Creatieve Code De Creatieve Code

De Creatieve Code

Leerlijn creatief programmeren

'De Creatieve Code' is een leerlijn creatief programmeren die leerlingen en docenten bewust maakt van de code waaruit onze digitale wereld is opgebouwd. Samen met kunstenaars worden programmeertalen ontdekt en toegepast, met kunstwerken als eindresultaat. Kinderen leren de basisbeginselen van het programmeren en ervaren dat code een middel is om zelf iets met je computer te maken.

Het lesmateriaal van De Creatieve Code is deels digitaal en deels fysiek zodat het programmeren letterlijk tastbaar gemaakt wordt. Programma's en tools die in de leerlijn aan bod komen zijn onder andere: Scratch, Snap, HTML, Javascript & Processing.

Docenten die aan de slag gaan met de leerlijn krijgen zelf eerst een training, bestaande uit twee bijeenkomsten, waarin zij worden meegenomen in de lesstof en zelf eerst de opdrachten ervaren (per school vragen wij een deelname van minimaal twee docenten). Bij het deelnemen aan een training, ontvangt de docent het bijbehorende lespakket gratis.

Ben je benieuwd wat de Creatieve Code nou echt inhoud voor jou als docent? Onze Theo legt het voor je uit in de promo op vimeo, mét digidip! 

Meer informatie over de docententraining...

Voor wie??
- kinderen vanaf groep 6 primair onderwijs (PO) & de onderbouw voortgezet onderwijs (VO) | leeftijd 10 - 15 jaar 
- leerkrachten PO en VO  

Hoe werkt het?
De leerlijn bestaat uit 4 levels, afhankelijk van het niveau van de klas, start je met level 1 of 2 (voor VO kan dat een combinatie van beide levels zijn). Elk level bestaat in de basis uit 6 tot 8 lessen, met diverse suggesties voor extra lessen, die door de docent zelf gegeven worden. Het lespakket bestaat o.a uit de opdrachten per les, lesbeschrijvingen, handleidingen voor de docent & lesbrieven voor de leerling. Elk level kan worden afgesloten met een kunstenaarsworkshop waarin de leerlingen de opgedane kennis in de praktijk brengen!

Zo start je bijvoorbeeld in groep 7 met level 1 van De Creatieve Code en kun je het jaar erna aan de slag gaan met level 2 in groep 8 en met een nieuwe groep 7 weer aan de slag met level 1!

Wanneer kan ik starten?
De pilots met partnerscholen hebben plaatsgevonden in 2016. Vanaf schooljaar 2017-2018 start het traject van trainingen en deskundigheidsbevordering voor leerkrachten & docenten, waarbij het lesmateriaal wordt behandelt dat vervolgens door de docent zelfstandig kan worden uitgevoerd in de klas. 

Meer info: www.decreatievecode.nl of bekijk de speciale DCC video!

Voor meer aanmelden en meer informatie: educatie@mu.nl (Juliëtte Verberk)


Voor cultuureducatie-aanbieders:
Ben je cultuureducatie-aanbieder of -marktplaats en wil je de cursus opnemen in je programma, of gebruik maken van ons lesmateriaal, dat kan. Ons doel is dat de cursus in heel Nederland aan zoveel mogelijk leerlingen en leraren gegeven wordt. Vanaf het schooljaar 2017-2018 gaan we hier ook mee aan de slag! Neem voor meer informatie contact op met Kimberley van Uden, hoofd educatie (kim@mu.nl).

Co-producent
Kunstbalie en Cultuurstation

Partners 
Studio Tast (Eindhoven), MOTI (Breda), TETEM (Enschede), Fiber (Amsterdam), Snapput, Codeforsu (Paramaribo)

Kunstenaars
Berry de Jong, Carolien Teunisse, Jurian Strik, Andro Visuals, David Jonas, Nicky Liebregts, Karlijn de Groot

Pilotscholen
PO: De Borne Tilburg / CultLab (ism Fontys), Het Slingertouw (Eindhoven) Angelaschool (Boxtel)
VO: Sondervick College Veldhoven (HAVO), Varendonck College (Asten)


Mogelijk gemaakt door