Genital*Panic (2021)

Genital*Panic (2021)

Genital*Panic (2021)

An essay by

Genital*Panic (2021)
Mary Maggic

Sinds de opkomst van hormoonontregelende chemicaliën leven we allemaal in een sterk vervuilde wereld die diep verbonden is met het patriarchale kapitalisme. In een poging om een analytische greep te krijgen op hoe chemische vervuiling verstrengeld is geraakt met ons lichaam, hebben wetenschappers de anogenitale afstand, in het Engels afgekort tot AGD, ofwel de afstand tussen anus en genitaliën die we ook wel perineum noemen, gebruikt als een biometrische maat voor het beoordelen van hormonale/endocrine vergiftiging.
Uit de resultaten blijkt dat de AGD in de loop der tijd gestaag is afgenomen. In het kielzog van hormonale verstoring is het duidelijk dat ons lichaam niet zo vast en permanent is als we willen en denken. 

Voor kunstenaar Mary Maggic biedt de gestage vergiftiging en de negatieve invloed daarvan op de menselijke reproductie ook een kans om (opnieuw) na te denken over het "normatieve" lichaam, over hoe "ongehoorzame" lichamen in het patriarchale kapitalisme nog altijd worden gepathologiseerd - van de medicalisering van zuigelingen met ambigue genitaliën tot de diskwalificatie van intersekse-atleten op basis van biologie. 

Met Genital*Panic vecht Maggic deze richtlijnen, en de normatieve controle die ermee gepaard gaat, aan. Het project bestaat uit een installatie en een manifest waarmee ze een queer-feministisch bevolkingsonderzoek voorstelt dat de genderidentiteit van de gebruikers verkiest boven hun geslachtstoewijzing door artsen. Wie wil kan met een online 3D-scanning tool anoniem bijdragen aan de Alien Genital Database. Deze Alien Genital Database deconstrueert de manieren waarop wetenschap wordt bedreven en categorieën worden bepaald en dient als basis voor het herdefiniëren van genitale esthetiek en classificaties voor het toxische tijdperk. Deel je je AGD met deze database, dan help je de controle over het anders-zijn te ontmantelen, erken je lichamen als veranderlijk in dit veranderende giftige landschap, en schep je ruimte voor giftige variaties en voor alle vreemdelingen die onder ons leven. Zo schrijven we onze eigen toekomst...