Orders of the Undead. You survived, what now? (2020/2023)

Orders of the Undead. You survived, what now? (2020/2023)

Orders of the Undead. You survived, what now? (2020/2023)

An essay by

Orders of the Undead. You survived, what now? (2020/2023)
Nadine Botha & Henry de Vries, with Pete Fung and Coltrane McDowell

Het uitgangspunt is 2020. Het is een lang jaar geweest waarin we niet wisten wat nieuws was en wat zombieflick. Na maanden in lockdown, afgewisseld met zoomgesprekken over kolonialisme met een infectieziektespecialist, maakten we een supercut van de ondode tropes die zich afspeelden in de popcultuur en de volksgezondheid. Slechts enkele dagen nadat Orders of the Undead in het MU Hybrid Art House was geïnstalleerd, werd er opnieuw een lockdown afgekondigd en werd de tentoonstelling gesloten. Opnieuw zakten we weg in een waas van onwetendheid over wat binnen en wat buiten was, welke vaccinatieversterker er te krijgen was en of er ooit iets zinnigs was gebeurd vóór de pandemie.

Snel vooruit naar 2023. De pandemie is officieel voorbij, maar het virus doet nog steeds de ronde, net als alle stigma's en vooroordelen over ondoden die gepaard gaan met infecties - zoals opnieuw is gebleken bij de uitbraak van Mpox. We beginnen ons af te vragen of de zombie ons kan helpen om de lessen die we hebben geleerd, de groei die we hebben doorgemaakt en de nieuwe synergetische dansen met virussen die we hebben ontwikkeld te mythologiseren, in een poging om erover te blijven praten en ons collectieve trauma te verwerken. We beseffen dat hier collectieve verbeelding voor nodig is, dus we richten een schrijverskamer in waar we allemaal kunnen gaan zitten en beginnen te schrijven... wat gebeurt er na The End, als het scherm op zwart gaat, de aftiteling rolt en de sombere muziek speelt?

Foto: Hanneke Wetzer