re-c(O)unting (2023)

re-c(O)unting (2023)

re-c(O)unting (2023)

An essay by

re-c(O)unting (2023)
BAD Award winner
ella hebendanz, pamela varela & Joris Koene

re-c(O)unting is een artistiek-wetenschappelijk onderzoek waarin we ons afvragen hoe we de productie van kennis kunnen transformeren; het is een empowerende reis vanuit het transgenerationele trauma dat onze landen en lichamen opslaan. Door de binarismen tussen natuur-technologie, wetenschap-spiritualiteit en man-vrouw te deconstrueren, zoomen we uit op de koloniale geschiedenis tussen Europa en Latijns-Amerika en leggen we een verband met de koloniale benadering die de geneeskunde heeft gehad op lichamen die aan vrouwen zijn toegewezen. Door ons lichaam te onderzoeken als een daad van toe-eigening, creëren we een essayfilm die ons onderzoek visualiseert en die ook wordt belichaamd door een heftige live performance, beide in een installatie die doet denken aan een anatomisch theater. We duiken in ons diepste binnenste om de magie van de wetenschap te onthullen en de verhalen opnieuw te vertellen.