XENO II (2023)

XENO II (2023)

XENO II (2023)

An essay by

XENO II (2023)
Rachel Armstrong, Rolf Hughes and Anna Vershinina

Xeno II is een eigenzinnig wezen, een gemuteerde cyborg die is voortgekomen uit de grillige impulsen tussen 'levende' hydrocultuursystemen, kunstmatige intelligentie en biofilms. Hij ontwikkelt een nieuw metabolisme dat elektriciteit onttrekt aan wortelmicroben en gifstoffen omzet in voedingsstoffen. Hierdoor kan het zijn energie- en voedingsbronnen diversifiëren buiten de zonnestraling en kooldioxide in de ijle atmosfeer van "Laputa", een skyhook-stad. Gebruikmakend van dit concurrentievoordeel ten opzichte van de omringende cyborgplant 'Climbers', zet Xeno II AI in om gemuteerde bondgenoten te werven, waardoor de basis wordt gelegd voor bloeiende luchttuinen en nieuwe soorten biodiverse nederzettingen in de lucht kunnen ontstaan.